Dossier 'El Crit d'un adeu sobtat'
Poster 'El Crit d'un adeu sobtat'